Optische illusie: Ja, er zijn 2 getallen verborgen in deze afbeelding ?

Veel mensen hebben hun hersenen gepijnigd om deze optische illusie te begrijpen, maar niet iedereen heeft de verborgen figuren gevonden – misschien heb jij meer geluk!

In de loop der jaren ontstaan er elke dag nieuwe vormen van vermaak. Vroeger genoten jongeren van boeken, uitgaan met vrienden en televisie kijken, maar tegenwoordig kunnen ze kiezen uit deze opties, videospelletjes, online wedstrijden, interactie op sociale netwerken, video’s van over de hele wereld en nog veel meer. Er zijn tegenwoordig zo veel opties dat we deze tekst er alleen al mee zouden kunnen vullen – en nog steeds ruimte tekort komen – en het interessantste van alles: de meeste entertainmentopties bevinden zich letterlijk in onze handpalm, op onze smartphones.

Het meest merkwaardige aan dit fenomeen is dat, zelfs met zoveel opties, sommige mensen, uit verschillende leeftijdsgroepen, ervoor kiezen om hun vrije tijd te investeren in meer traditionele activiteiten, zelfs activiteiten die als ‘ouderwets’ worden beschouwd. Ik heb het over de persoon die liever een fysiek boek leest dan in een virtuele omgeving te zijn, de persoon die een recept leert om zichzelf af te leiden in plaats van op zijn mobiele telefoon te blijven zitten, en de persoon die, in de enorme oceaan van het internet, ervoor kiest zichzelf uit te dagen door te proberen een optische test te ontrafelen. Net als jij! Het is een genoegen je hier te mogen verwelkomen.

Ontcijfer deze optische illusie om te zien welke getallen erin verborgen zitten!

Dus laten we verder gaan met waarvoor je hier gekomen bent! Laten we je visuele behendigheid testen met deze optische illusie.

optische illusie
optische illusie om te ontcijferen

Over deze afbeelding en vele andere wordt constant gepraat op sociale netwerken. Optische illusies gaan altijd viraal. Wie herinnert zich niet het grote debat over de vraag of de jurk wit met goud was of blauw met zwart?

Veel mensen stoppen met scrollen om te proberen het mysterie van de afbeelding te ontrafelen, en deze zou niet anders zijn. In eerste instantie zien we een vlakke afbeelding met verschillende parallelle lijnen in zwart en wit. Als je niet zou weten dat het een optische illusie is, zou je kunnen denken dat het geometrisch behang of iets dergelijks is. Maar geloof het of niet, er zitten cijfers verborgen tussen die lijnen!

Het is een test waarbij je al je aandacht en sluwheid nodig hebt om hem te ontrafelen, want zoals je in de afbeelding hierboven kunt zien, is het antwoord niet eenvoudig en hoe je eraan komt nog minder.

Hou je ogen klaar en denk buiten de kaders om het antwoord te vinden! Bestudeer de bovenstaande afbeelding zo lang als je nodig hebt en ontdek welke getallen in de afbeelding verborgen zijn.

En je hoeft de oplossing niet van tevoren te bekijken! Hieronder staat de afbeelding die een einde maakt aan het mysterie dat achter de strepen verborgen zit, maar kijk er pas naar als je je best hebt gedaan om zelf de getallen te achterhalen.

Antwoord: wat moest je zien in deze afbeelding?

aantal caches afbeeldingen

Als je antwoord “nee” is en kijken naar de oplossing je niet veel heeft geholpen, is hier een tip: zoom uit op de afbeelding. Je kunt dit doen door bepaalde instellingen te veranderen op het apparaat waarop je deze test bekijkt, zoals een mobiele telefoon of computer, of je kunt het snel doen door iets verder van de afbeelding af te gaan staan.

Nu openbaart het beeld zichzelf, nietwaar? Je zult zien dat in het midden van de afbeelding de getallen 1 en 7 staan, of 17 als je dat liever hebt. We hebben het open gelaten, omdat sommige mensen de ene of de andere makkelijker zullen vinden.

Een omslachtigere oplossing, maar wel een die het plezier garandeert van degenen die deze test uitvoeren!

Vergelijk in